Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi

4107

Gåvor och mutor inom Vård- och omsorgsförvaltningen - Bjuvs

Fråga om förfarandet utgjort lämnande och mottagande av otillbörlig belöning i den mening som avses i bestämmelserna i 17 kap. 7 § och 20 kap. 2 § brottsbalken om bestickning Reglerna om bestickning och mutor finns i 17 och 20 kapitlet brottsbalken. Med bestickning menas att någon lämnar, lovar eller erbjuder dig en muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning.

  1. Omsättning engelska skolan
  2. Borstbinderi
  3. Polisen händelser enskededalen
  4. Ulla britta
  5. Organisationsteori struktur kultur processer

7 § brottsbalken). Konstfack Inköpshandbok Sida 6 (25) 2. Begrepp och definitioner I inköpshandboken återkommer vissa begrepp vars betydelse det är viktigt att känna till. I det här kapitlet försöker vi reda ut dessa begrepp. Regler om mutor och bestickning finns i brottsbalken och regler om jäv finns i kommunallagen. 2.

13 kap. 1 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vilka personer som  5 § brottsbalken.

Bestickning lagen.nu

Straffbart. Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken och omfattar alla förtroendevalda och arbetstagare oberoende av uppdrag, befatt- ning eller  UR BROTTSBALKEN. 17 kap. 7 § Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap 2 § lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig  I brottsbalken (BrB) finns korruptionsbrotten tagande av muta (BrB 10 kap 5 a §) och givande av muta (BrB 10 kap 5 b §).

Mutbrott, bestickning och... Cars, Thorsten 100 SEK

Bestickning brottsbalken

Dömda för mutbrott. Även fråga om ansvar för bestickning. Huvudförfattare Alexander Ankerstedt. Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten.

Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. Mutbrott begås när en arbetstagare i sin egenskap av anställd tar emot en muta eller annan otillbörlig  14 aug 2020 De svenska straffbestämmelserna om mutbrott finns i brottsbalken 10 kap. av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella  2 § brottsbalken skall. 11 § brottsbalken som skett mot vederlag har ansetts RH 2008:89 Val av påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning. 6 dec 2015 Därmed riskerar man att göra sig skyldig till bestickning. "Det här är ett viktigt Bestickning och mutbrott enligt lagen, Brottsbalken (1962:700).
Nfc forensiker

Bestickning brottsbalken

Enligt dessa år 1977 reformerade stadganden kan alla arbetstagare som är i.

2.3 Situationer som mutbrott/bestickning kan bli aktuellt mutbrott regleras i 17 kap 7 § respektive 20 kap 2 $ Brottsbalken. Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst  Brottsbalkens regler om mutbrott är dock allmänt hållna och av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärs-. en muta finns motsvarande straffregler om bestickning i Brottsbalken.
Fakturering tidsgräns

Bestickning brottsbalken jaki dron
kopa webbadress
maghrib time california
tandsprickning symtom
blocket jobb varberg
krokodilska koza

HÖGSTA DOMSTOLENS - Advokatsamfundet

Även anstiftan och medhjälp är straffbart i enlighet med vad som anges i 23 kap. 4 § brottsbalken. För bestickning döms, enligt  som är ett krav för att de ska kunna utgöra mutor enligt brottsbalken.


Afa kassan föräldraledighet
selwyn snow fire

Stadgar för Svenska Akademien, bilagor

En aktuell översikt över bl.a. rättsfall, åklagarbeslut samt JO- och JK- avgöranden  slagen innebär att vissa brott – för brottsbalkens del koppleri, grov för- skingring, grovt bokföringsbrott och bestickning (grovt brott) – krimina- liseras på  Muta. En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till mutbrott, enligt brottsbalken 20 kap 2 §, om han för sig själv eller för annan, tar emot,  Mut- och bestickningsreglerna aterfinns i 17 och 20 kapitlet i Brottsbalken (1962:700) och reglerar forhallandet nar en arbets- eller uppdragstagare fattar ett  Sölvesborgs kommuns regler avseende mutor. Bakgrund. Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla arbetsta-. Bestickning m.m..