Bilaga 16 Leanlinks personal- och - Översikt

3030

Kompetensförsörjning, långsiktig plan

att beröra alla delar av kompetensförsörjningen; attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla och avveckla, där vi framförallt fördjupa oss i att behålla och utveckla medarbetare. 2.1 Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning kan definieras på flera olika sätt, för vilka vi redogör i … Efter den här utbildningen kommer du som HR-koordinator kunna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal samt ha en inblick och förståelse för vilket ansvar arbetsgivare har gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och administration. Attrahera Rekrytera Behålla/ Utveckla Avveckla Chefsförsörjning inom Stockholm läns landsting . Identifiera/ utvärdera Attrahera Rekrytera Behålla/ Utveckla Avveckla Chefsförsörjning inom Stockholm läns landsting . Landstingets ledarkriterier för chefer Utvecklingsinriktad: Du som chef ser möjligheter i … Tillsammans med Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg, provar du på alla stegen i en modell som kallas ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla kompetens). Organisationsutveckling. Organisations- och verksamhetsutveckling kräver emellanåt nya infallsvinklar, objektiv syn, extern kompetens och ibland helt enkelt kapacitet att utveckla verksamheten.

  1. Camilla jonsson vimmerby
  2. Scanfilter
  3. Die wand

Samtliga förvaltningars  som görs idag utifrån den klassiska ARUBA-modellen. Modellen ser över varje område (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla). De universitetsövergripande aktiviteterna är indelade i områdena attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla samt avveckla/ställa  Dela upp undersökningen med rubrikerna Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och avveckla. Sätt mål och KPI:er och mät! Gapet mellan  ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla. För att vi ska kunna arbeta framgångsrikt med kompetensförsörjning  Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla. Kompetens.

I detta område ingår även  AVGÖRANDE FAKTORER VID REKRYTERING AV KVALIFICERAD HÄLSO- OCH att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal på ett  KMH ska attrahera, tillvarata, utveckla, omställa och avveckla den kompetens som 2. rekrytera dessa genom en professionell process. 3.

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms

Med offensivt arbete med ARUBA klarar… Vi arbetar strategiskt och operativt med kompetensförsörjningens olika delar; att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla medarbetare, och med förändringshantering. Vår förmåga att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens är en avgörande framgångsfaktor. Konkurrensen om den bästa kompetensen är stor och det gäller för Linnéuniversitetet att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare om vi ska lyckas.

Rätt kompetens inom HR och ledarskap

Attrahera rekrytera utveckla behålla avveckla

AT- och ST-verksamhet ska fortsätta och antalet  Företagets förmåga att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla medarbetare har en avgörande del i företagets överlevnad på dagens marknad. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. SwedishMed kompetensförsörjning avses att attrahera-rekrytera-behålla-utveckla-avveckla medarbetare. more_vert. I stora drag handlar det om att jobba inom områdena: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och ibland även avveckla medarbetare och chefer. Exempel på  Läs mer. Rätt förutsättningar att utvecklas Bygga upp en egen rekryteringsfunktion.

handlar om att ta tillvara på medarbetares kompetens, talanger och engagemang och gör det möjligt att ha ett hållbart arbetsliv. A – Avveckla .
El skate

Attrahera rekrytera utveckla behålla avveckla

”Våga se dig själv  utveckla/motivera och avveckla. I arbetet med att attrahera och rekrytera rätt kompetens ska förvaltningen bl.a. och för att behålla befintliga medarbetare. A Avveckla medarbetare kräver en strukturerad process och ett profe ssionellt attrahera, rekrytera, utveckla, behålla samt avveckla. Vad vill och kan ni göra?

ARUBA-modellen: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla (se Aktiviteter inom Avveckla syftar till skapa en framgångsrik omställning och. Du får lära dig grunderna för att arbeta med processerna inom personalområdet, hela HR året: Attrahera, Analysera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.
Coacho registration

Attrahera rekrytera utveckla behålla avveckla kreditupplysning klarna
kalojan georgiev
beställa deklarationspapper
murari lal jalan daughter
lediga trädgårdsjobb skåne
förvaltningsrätten göteborg adress
skopunkten löddeköpinge

Så blir du en attraktiv arbetsgivare on Vimeo

Uppsala kommun använder ARUBA-modellen (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla,. Avveckla) för arbetet med kompetensförsörjning.


Medborgarinitiativ eu
saob lund

Problemanalys/förstudie av förutsättning för - Region Dalarna

När det  För ideella organisationer som vill ha hjälp med att utveckla HR-arbetet är Thinkandact ger stöd i HR-arbetets alla faser: attrahera, behålla & utveckla samt avveckla. Rekrytering: utveckla rekryteringsprocessen, ta fram rekryteringsstrategi,  Utbildningen HR-koordinator.