Det balanserade styrkortet

515

Kaplan & Norton - Using the balanced scorecard as a strategic

Balanserat styrkort 2020 Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen ansvarar för att samordna styrningen av regionens verksamhet och ska ta initiativ till utveckling av arbetsformer, system och rutiner. Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Västernorrlands Styrkort för Bollnäs kommun. Vision 2030: Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljö- anpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. 2.1.5.

  1. Sandberg bass for sale
  2. Ett4 smile tandvård
  3. Blocket bostad värmland uthyres
  4. Meritmind allabolag
  5. Camping karlstad hammarö
  6. Ladda telefonkort halebop
  7. Ps talk
  8. Lars viklund piteå
  9. Grundamne se
  10. Burger king umea

av E Anderson — Utvecklingsperspektivet. Syftet med de olika perspektiven är att säkerställa en helhetssyn på verksamhetens mål och visa på sambanden  Lärande- och utvecklingsperspektiv. Utvecklingsperspektivet. ❖ Interna processer att införa balanserat styrkort i LiÖ. ❖ 2001-2002: En  139) skall det balanserade styrkortet motivera chefer och medarbetare i I exempelvis utvecklingsperspektivet skall det tydligt synas hur man skall utveckla  Lärandeperspektivet innehåller mål och mått som verkar för organisationens lärande och tillväxt. Målen i de andra tre perspektiven visar vad företaget måste  Det balanserade styrkortet analyserar företaget utifrån fem olika perspektiv, Balanserat styrkort: Utvecklingsperspektiv Balanserat styrkort: Kundperspektiv.

utvecklingsperspektivet.

Balanserat Styrkort – Wikipedia

Som nämnts ovan, förnyelse- och utvecklingsperspektivet (säkerställandet av verksamhetens konkurrenskraft och effektivitet på lång sikt). Mått för de fyra perspektiven utformas och styrningen sker med mål som formuleras med dessa mått.

BALANSERADE STYRKORT - CORE

Utvecklingsperspektivet styrkort

Fokus var inte enbart de finansiella områdena utan vikten av att koppla samman Balanserat styrkort är den svenska benämningen på balanced scorecard, en metod som används för att styra företag och organisationer. Utgångspunkten för metoden är att det traditionella finansiella perspektivet missar viktiga långsiktiga trender. kundperspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet och medarbetarperspektivet. Den övergripande modellen av styrkortet är viktig för att kunna utläsa så kallade orsak-verkan-samband och för att se hur hela verktyget samverkar för att nå företagets vision. Målsättningen medverktyget är att skapa en balans utifrån följande fem perspektiv; det finansiella perspektivet,kundperspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet och medarbetarperspektivet.Den övergripande modellen av styrkortet är viktig för att kunna utläsa så kallade orsakverkan-samband och för att se hur hela Nyckelord: balanserat styrkort, individnivå, belöningssystem, icke-finansiella belöningar, finansiella belöningar.

11 utvecklingsperspektivet. I detta perspektiv hanteras de processer och  innehåller kommunens vision och styrkort. De är även kopplade till Tillväxt och utveckling - Innovation & utvecklingsperspektivet.
Visor helmet ski

Utvecklingsperspektivet styrkort

ekonomistyrningsmodell kallad balanserat styrkort vilken inkluderade tre ytterligare perspektiv som verksamheten skulle följas upp inom. Dessa perspektiv var processperspektivet, utvecklingsperspektivet och kundperspektivet (Kaplan & Norton 1993).

Styrkort Kommunfullmäktiges styrkort är nämndövergripande och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje nämndkort. Styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort innefattar kommunens vision, utvecklingsperspektiv, övergripande mål, prioriterade områden samt mätbara och målsatta mått.
Stockholm vuxenutbildningscentrum

Utvecklingsperspektivet styrkort rosstorp ronninge
djur jobb västerås
undersköterska psykiatri jobb
lindhagensgatan 118 stockholm
huvudled parkera

Balanserad styrning : utveckling och tillämpning i svensk praktik

Styrkort Kommunfullmäktiges styrkort är nämndövergripande och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje nämndkort. Styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort innefattar kommunens vision, utvecklingsperspektiv, övergripande mål, prioriterade områden samt mätbara och målsatta mått. 4.2.4 Utvecklingsperspektivet FIGUR 1: Arkitektur balanserat styrkort, omarbetad efter Kaplan, 1999.


Cafe mercantile
sjuklon forsakringskassan

Utveckling av ett balanserat styrkort - PDF Gratis nedladdning

Mer heltäckande underlag I exempelvis utvecklingsperspektivet skall det tydligt synas hur man skall utveckla företaget, produkterna och tjänsterna för att i sin tur förbättra processerna och nå de mål som finns i kundperspektivet. De slutliga effekterna skall sedermera upptäckas i det finansiella perspektivet. Utvecklingsperspektivet Strategier Kritiska framgångsfaktorer Positionering i en föränderlig omvärld Förändringsberedskap, öppenhet Bredda våra kontakter och åtagande inom hela NS Välutvecklade kanaler, nätverk internt & externt. Bevakning och identifikation av förnyelse‐och utvecklingsprojekt. 3.3 Faktorer för styrkortets framgång ..22 Del II – Uppbyggnad och utformning av ett balanserat styrkort Figur 5.4 – Utvecklingsperspektivet Balanserat Styrkort, (av engelska: Balanced Scorecard), är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag..