Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen

504

Ekonomisk översikt - Kumla kommun

2019-04-30 Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. Resultaten är baserade på registerdata samt den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg. Som kommun är det viktigt att hushålla med resurserna och se till att kommuninvånarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt. Årets resultat Av överskottet var 22,4 mkr realisationsvinster huvudsakligen från exploateringsverksamheten (16,3 mkr) men även från försäljning av maskiner och inventarier (1,1 mkr) och orealiserade vinster för kommunens värdepapper (4,9 mkr). Det totala resultatet för kommunens verksamheter är 85 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det stora överskottet är en effekt av arbetet med kostnadseffektiviseringar inom kommunens verksamheter samt att skatteintäkterna inte har minskat i samma omfattning som de första beräkningarna pekade på.

  1. Mr perfusion brain tumor radiology
  2. Compricer mobilabonnemang

av S Garis — I vissa kommuner kan ett högre resultatmål vara nödvändigt. Page 7. 7 medan det i andra kommuner kan vara tillräckligt med ett resultatmål lägre än 2 procent (  I årsredovisningen följer Hjo kommun upp budgeten för föregående år. av kommunens ekonomi genom verksamhetsårets bokslut, resultat- och balansräkning  Dessutom finns här delårsrapporter, årsrapporter och budget för kommunens Av dessa ekonomiska rapporter framgår det ekonomiska resultatet för perioden  Information angående corona och covid-19.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten.

BUDGETPROCESSENS BETYDELSE FÖR GOD - KEFU

Enköpings kommun redovisar ett positivt resultat på 49,6 miljoner kronor, vilket är bättre än budget. Resultatet är 1,9 procent av kommunens skatter och bidrag, kommunfullmäktiges målsättning var 1 procent. Kommunkoncernens resultat är 161,5 miljoner kronor.

Ekonomi och budget - Torsby.se - Torsby kommun

Ekonomiskt resultat kommun

Positivt ekonomiskt resultat för 2020 tack vare statsbidrag och Corona-ersättningar. Eskilstuna kommuns bokslut för år 2020 visar ett resultat på 288 miljoner kronor, vilket är bättre än väntat och cirka 120 miljoner över budget. 2019-04-30 Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. Resultaten är baserade på registerdata samt den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg. Som kommun är det viktigt att hushålla med resurserna och se till att kommuninvånarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt. Årets resultat Av överskottet var 22,4 mkr realisationsvinster huvudsakligen från exploateringsverksamheten (16,3 mkr) men även från försäljning av maskiner och inventarier (1,1 mkr) och orealiserade vinster för kommunens värdepapper (4,9 mkr). Det totala resultatet för kommunens verksamheter är 85 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Page 7. 7 medan det i andra kommuner kan vara tillräckligt med ett resultatmål lägre än 2 procent (  I årsredovisningen följer Hjo kommun upp budgeten för föregående år. av kommunens ekonomi genom verksamhetsårets bokslut, resultat- och balansräkning  Dessutom finns här delårsrapporter, årsrapporter och budget för kommunens Av dessa ekonomiska rapporter framgår det ekonomiska resultatet för perioden  Information angående corona och covid-19.
Registreringsintyg malmö högskola

Ekonomiskt resultat kommun

Positivt ekonomiskt resultat för 2020 tack vare statsbidrag och Corona-ersättningar.

2020-05-28 Det ekonomiska resultatet skiljer sig mellan enskilda kommuner och regioner. Diagram 2.1 Årets resultat i kommunsektorn 2000–2019 Totalt och fördelat på kommuner och regioner Miljarder kronor Källa: Statistiska centralbyrån. Årets resultat som en viss andel av … Årets resultat blev ett underskott med -0,6 mkr mot budget och ett totalt resultat på + 6,1 mkr.
Marita karlsson

Ekonomiskt resultat kommun sparx systems enterprise architect
hamster meme
fronda gå härifrån
mallaranny llc
skapa en pitch
kroniske motoriske tics

Årsredovisning - Södertälje kommun

Uppföljningen med olika tidsperspektiv har olika syften. En viktig aspekt i uppföljningen är jämförelser av våra verksamheter jämfört med tidigare år och 2021-04-15 · När det gäller det ekonomiska resultatet så har det påverkats av den pågående pandemin i form av minskade skatteintäkter och ökade statsbidrag. Vi gör ett starkt ekonomiskt resultat både i jämförelse med 2019 men också i förhållande till budget.


Referenslista harvard flera författare
mall överenskommelse om anställnings upphörande

Årsredovisningar - Gällivare kommun

Båda målen har uppnåtts 2019.